Svenska läkaresällskapet

SFMIs styrelse har i vissa frågor deklarerat en uppfattning. Det gäller inte minst olika frågor där vi fått en möjlighet att avge ett svar på en remiss, vilket ofta sker via Svenska Läkaresällskapet.


Synpunkter på nationella projekt

En gemensam informationsstruktur – hur kan visionen realiseras?

SFMI:s styrelses synpunkter och önskan om ett möte för förutsättningslösa diskussioner om hur ett fortsatt arbete bör utformas, framförda till Socialdepartementet, Socialstyrelsen och CeHiS 2012-04-10


Avgivna remisser


Remissvar SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet

SFMI har medverkat i detta remissvar som lämnats av Svenska Läkaresällskapet (SLS) till Socialdepartementet 2015-10-26.


Remissvar på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården, dnr 4.1-39055/2013

Detta remissvar har skrivits av SFMI-medlemmen Gunnar Klein, Örebro universitet, och har lämnats som Svenska läkaresällskapets svar 2015-09-23.


Förslag till termer och begrepp om diagnoser mm från Socialstyrelsen.

SFMI:s synpunkter

 2011-06-16 


Förslag till Europastandard för Kvalitetsledning i Hälso- och sjukvården, prEN 15224

SFMIs synpunkter och förslag 2011-04-29. Innehåller bl.a. nytt förslag till nio egenskaper för God Vård


E-legitimationsnämnden och svensk e-legitimation, SOU 2010:104 Svarsdatum: 2011-04-26

SFMIs svar till Näringsdepartmentet 2011-04-26

 


Socialstyrelsens förslag till Begrepp och termer inom nutrionsområdet med SFMIs svar

 


Socialstyrelsens förslag till Begrepp och termer inom Palliativ vård med SFMIs svar


Socialstyrelsens förslag till nya Föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete

SFMIs remissvar


Översynen av nationella kvalitetsregister - Guldgruvan

SFMIs remissvar


 

 

Nyheter

i-HD annual conference

I år hålls i-HDs årliga konferens i Göteborg, 19-20 november. Så här beskrivs konferensen på den egna hemsidan:

The conference will showcase how routinely collected health data (Real World Data) can be used to derive important knowledge insights, possibly uniquely from large scale data, and how these insights can and should impact on decision making and healthcare strategy.

There will be sessions on:

- How is routinely collected health data (Real World Data - RWD) already being used to derive important knowledge insights, possibly uniquely from these data?
- How should Real World Data insights impact on decision making and healthcare strategy?
  • Pragmatic clinical trials - their role, methods and tools, results and impacts
  • International observational health data networks – communities and projects
  • Learning health systems – the global landscape
  • Hospital-led and patient-led initiatives to use health data to improve outcomes
  • A debate on the acceptability conditions for real world evidence - to inform regulatory decision making

Monday 19th morning pre-conference sessions:

  • An in-depth tutorial on the GDPR implications for reusing health data
  • A workshop for health data custodians about the IMI EHDEN federated data network

Conference fee 300€ (50% reduction for i~HD members) for both days including the conference dinner, tutorial and access to the mini-exhibition.

The conference programme can be consulted here or registration for the conference can be made here.

 

Proceedings från MedInfo 2017 online

Proceedings från Medinfo 2017 finns nu tillgängliga online: https://www.iospress.nl/book/medinfo-2017-precision-healthcare-through-informatics/ 

MedInfo 2017: Precision Healthcare through Informatics är tillgänglig som en open access eBook. Artiklarna som publicerats är också indexerade i PubMed. 

Reseberättelse från STC2017

Läs Isabella Scandurras reseberättelse från EFMIs Special Topic Conference 2017, Tel Aviv, Israel här
Isabella Scandurra, Forskarassistent vid Handelshögskolan vid Örebro universitet har mottagit SFMIs resestipendium.

Artikeln som presenterades hittar ni här. SFMI kommer också att ordna ett webbinar där författarna presenterar artikeln, vi återkommer med mer information om detta längre fram! 

Anmäl dig till MIE2018 nu!

Över 500 bidrag har skickats in till MIE2018 och genomgår just nu vetenskaplig granskning. Vi vågar lova att det kommer att bli ett fantastiskt program! Som medlem i SFMI kan du anmäla dig till MIE2018 till ett rabatterat pris. Som registrerad på MIE2018 har du dessutom tillgång till hela Vitalis program. Så tveka inte - anmäl dig idag!

https://mie2018.org/

Socialstyrelsen söker läkare för arbete med Ordinationsorsak

Socialstyrelsen söker nu läkare, helst med specialistkompetens, som kan hålla informationen för kodsystemet Nationell källa för ordinationsorsak uppdaterad och kvalitetssäkrad på löpande basis. Arbetet innebär också att ge användarstöd till hälso- och sjukvårdsverksamheter som vill implementera kodsystemet samt bidra i den strategiska utvecklingen av kodsystemet.