Svenska läkaresällskapet

Remissvar och synpunkter från SFMI

SFMIs styrelse har i vissa frågor deklarerat en uppfattning. Det gäller inte minst olika frågor där vi fått en möjlighet att avge ett svar på en remiss, vilket ofta sker via Svenska Läkaresällskapet.


Synpunkter på nationella projekt

En gemensam informationsstruktur – hur kan visionen realiseras?

SFMI:s styrelses synpunkter och önskan om ett möte för förutsättningslösa diskussioner om hur ett fortsatt arbete bör utformas, framförda till Socialdepartementet, Socialstyrelsen och CeHiS 2012-04-10


Avgivna remisser


Remissvar SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet

SFMI har medverkat i detta remissvar som lämnats av Svenska Läkaresällskapet (SLS) till Socialdepartementet 2015-10-26.


Remissvar på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården, dnr 4.1-39055/2013

Detta remissvar har skrivits av SFMI-medlemmen Gunnar Klein, Örebro universitet, och har lämnats som Svenska läkaresällskapets svar 2015-09-23.


Förslag till termer och begrepp om diagnoser mm från Socialstyrelsen.

SFMI:s synpunkter

 2011-06-16 


Förslag till Europastandard för Kvalitetsledning i Hälso- och sjukvården, prEN 15224

SFMIs synpunkter och förslag 2011-04-29. Innehåller bl.a. nytt förslag till nio egenskaper för God Vård


E-legitimationsnämnden och svensk e-legitimation, SOU 2010:104 Svarsdatum: 2011-04-26

SFMIs svar till Näringsdepartmentet 2011-04-26

 


Socialstyrelsens förslag till Begrepp och termer inom nutrionsområdet med SFMIs svar

 


Socialstyrelsens förslag till Begrepp och termer inom Palliativ vård med SFMIs svar


Socialstyrelsens förslag till nya Föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete

SFMIs remissvar


Översynen av nationella kvalitetsregister - Guldgruvan

SFMIs remissvar


 

 

Nyheter

Jobba med bioinformatik i Schweiz?

SFMI har fått tips om två heltidstjänster inom bioinformatik i Schweiz. Det är SIB, Swiss Institute of Bioinformatics som söker två heltider med placering i Basel, med tillträde så snart som möjligt. Läs mer i bifogade pdf-filer!

Health Research Data Coordinator

Bioinformatics Workflow Developer

SFMI har begränsade möjligheter att förmedla den här typen av information, men om det är av stort intresse för våra medlemmar och besökare på vår webbsajt kan vi eventuellt göra detta mera systematiskt! Ge gärna återkoppling till oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.!

Lära sig utveckla Clinical Decision Support apps?

Är du intresserad av att lära dig utveckla Clinical Decision Support Apps? I så fall kanske den kurs som openEHR och Cambio arrangerar under 14 veckor i sommar - "CDS Summer App Challenge 2017" - där de bjuder in studenter att delta, är något för dig? Intresserad? Läs mer här!

 

Resestipendium 2017

Läs Rebecka Janols Reseberättelse från Informatics for Health 2017, Manchester, England här
Rebecka Janols, PhD vid Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering Umeå Universitet har mottagit SFMIs resestipendium.

Berättelser i fokus på Vitalis-seminarium

Berättelsen stod i centrum då seminariet Narrativ Medicin och eHälsa hölls under förmiddagen 27 april på Vitalis 2017. Ett 30-deltagare hade samlats för att lyssna, resonera och reflektera över berättelsens betydelse i vårdmötet, i vårddokumentationen och i utveckling och implementerina av it-system.

MIE 2018 i Sverige!

Nästa års europeiska konferens i medicinsk informatik - MIE 2018 - kommer att arrangeras i Göteborg 24-26 april. Detta offentliggjordes på på MIE 2017 i Manchester, England, förra veckan. SFMI kommer att vara Local Organization Committee (LOC).

Tema för MIE 2018 är Building Continents of Knowledge in Oceans of Data: the Future of Co-Created eHealth.

Mera information finns på MIE 2018.