Svenska läkaresällskapet

SFMIs styrelse har i vissa frågor deklarerat en uppfattning. Det gäller inte minst olika frågor där vi fått en möjlighet att avge ett svar på en remiss, vilket ofta sker via Svenska Läkaresällskapet.


Synpunkter på nationella projekt

En gemensam informationsstruktur – hur kan visionen realiseras?

SFMI:s styrelses synpunkter och önskan om ett möte för förutsättningslösa diskussioner om hur ett fortsatt arbete bör utformas, framförda till Socialdepartementet, Socialstyrelsen och CeHiS 2012-04-10


Avgivna remisser


Remissvar SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet

SFMI har medverkat i detta remissvar som lämnats av Svenska Läkaresällskapet (SLS) till Socialdepartementet 2015-10-26.


Remissvar på Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården, dnr 4.1-39055/2013

Detta remissvar har skrivits av SFMI-medlemmen Gunnar Klein, Örebro universitet, och har lämnats som Svenska läkaresällskapets svar 2015-09-23.


Förslag till termer och begrepp om diagnoser mm från Socialstyrelsen.

SFMI:s synpunkter

 2011-06-16 


Förslag till Europastandard för Kvalitetsledning i Hälso- och sjukvården, prEN 15224

SFMIs synpunkter och förslag 2011-04-29. Innehåller bl.a. nytt förslag till nio egenskaper för God Vård


E-legitimationsnämnden och svensk e-legitimation, SOU 2010:104 Svarsdatum: 2011-04-26

SFMIs svar till Näringsdepartmentet 2011-04-26

 


Socialstyrelsens förslag till Begrepp och termer inom nutrionsområdet med SFMIs svar

 


Socialstyrelsens förslag till Begrepp och termer inom Palliativ vård med SFMIs svar


Socialstyrelsens förslag till nya Föreskrifter och allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete

SFMIs remissvar


Översynen av nationella kvalitetsregister - Guldgruvan

SFMIs remissvar


 

 

Nyheter

Socialstyrelsen söker Snomed CT-medarbetare

Vill du bidra i arbetet för att stödja utvecklingen av strukturerad vårddokumentation i Sverige? Socialstyrelsen söker en person som kommer att arbeta specifikt med Snomed CT, som är ett internationellt, medicinskt begreppssystem som är översatt till svenska. Arbetet innebär att driva utvecklingen av den svenska versionen av Snomed CT genom ändringshantering, kvalitetssäkring och användarstöd. Det innebär också hög grad av samverkan med andra aktörer inom informatik- och terminologiområdet.

Socialstyrelsen söker läkare för arbete med Ordinationsorsak

Socialstyrelsen söker nu läkare, helst med specialistkompetens, som kan hålla informationen för kodsystemet Nationell källa för ordinationsorsak uppdaterad och kvalitetssäkrad på löpande basis. Arbetet innebär också att ge användarstöd till hälso- och sjukvårdsverksamheter som vill implementera kodsystemet samt bidra i den strategiska utvecklingen av kodsystemet.

Sabine Koch ny ordförande i IMIA

SFMI gratulerar professor Sabine Koch, tidigare ordförande i SFMI, till att nu ha blivit vald till nästa ordförande i IMIA, International Medical Informatics Association. IMIA har en viktig roll internationellt i tillämpning av ny teknik och informatik inom hälso- och sjukvården och i klinisk forskning. Vi är övertygade om att Sabine Koch kommer att göra ett strålande jobb som nästa IMIA ordförande.

Ny MI-professur i Lübeck

SFMI har blivit tipsade om en nyinrättad professur:

University of Lübeck recently announced a newly created W3 professorship for Medical Informatics. You will find the tender enclosed.

International scientists with focus on medical data science or related broad research areas are welcome to apply (Deadline: 4th of October). However good knowledge of German language is necessary; at least as lectures in the BA/MA courses of Medical Informatics in Lübeck are given in German. That is the reason why the tender is written in German only.

Tender/anbud

Jobba med bioinformatik i Schweiz?

SFMI har fått tips om två heltidstjänster inom bioinformatik i Schweiz. Det är SIB, Swiss Institute of Bioinformatics som söker två heltider med placering i Basel, med tillträde så snart som möjligt. Läs mer i bifogade pdf-filer!

Health Research Data Coordinator

Bioinformatics Workflow Developer

SFMI har begränsade möjligheter att förmedla den här typen av information, men om det är av stort intresse för våra medlemmar och besökare på vår webbsajt kan vi eventuellt göra detta mera systematiskt! Ge gärna återkoppling till oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.!