Svenska läkaresällskapet

SFMI anordnade torsdagen den 8 februari ett webbinarium med prof. Martin Dugas från universitetet i Münster, Tyskland, som pratade om Medical Data Models, ett projekt att samla olika informations- och/eller datamodeller i en gemensam, sökbar databas. Projektet söker svenska samarbetsparter. Kontakta gärna Martin Dugas om du har modeller, det är relativt enkelt att bidra med egna modeller.

Presentationen finns här.

Här kan man registrera sig för att kunna lägga upp modeller: https://medical-data-models.org/access#register

Här finns några länkar med mer information om projektet:

https://medical-data-models.org/?lang=en

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26868052

https://www.uni-muenster.de/AlleInformatiken/professoren/dugas.shtml