Svenska läkaresällskapet

För 20:e året i rad arrangerades SFMI:s Dagar om Lagar. 160 deltagare från hela landet förkovrades och inspirerades av 13 toppföreläsare under seminariedagarna 3-4/11 på Hotell Radisson Blue i Göteborg. Även vid de välsmakande luncherna och runt torsdagskvällens middagsbord, fördes intressanta och viktiga samtal. Nya betydelsefulla kontakter knöts, i ett förändringsarbete behöver vi varandra. Antalet deltagare ökar för varje år, vilket synliggör att Dagar om Lagar är en arena som är behövlig – nu mer än någonsin.

Föreläsarna från bl.a. ÅF (Ångpanneföreningen), DI (Datainspektionen), IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) gav kunskapsinformation i ämnen som; Cybersäkerhet och ”The dark side”, Aktuella rättsfrågor och lagstiftningsarbete, Lagar och terminologi i patientsäkerhetsarbete och DI:s syn på aktuella lagförslag.

Nya lagar tillkommer och förslag finns på moderniserat regelverk, ex. vis en hälso- och sjukvårdsdatalag. Fler möjligheter öppnar sig men också fler risker uppstår, vilka ständigt måste kalkyleras, läras och lösas i den snabbt föränderliga IT-världen. Teoretiskt och praktiskt arbete genomsyras av ny digital terminologi, vilket ställer nya krav på oss som handhavare av IT. För att kunna utföra arbetet korrekt och möta medborgarnas rättigheter och krav på förtroende, behöver vi gemensamt förstå konsekvenserna av förändringarna, både i teori och i praktik, in i den minsta detalj som styrs av IT.

SFMI förbereder och fortbildar för framtiden och anlitar de mest kunniga föreläsarna inom respektive kunskapsområde. Vi ser fram emot att välkomna ännu fler deltagare till Dagar om Lagar 2017.

För Programkommittén
Lars Lindsköld
sekr. SFMI

Här hittar du presentationerna från Dagar om Lagar 2016