Svenska läkaresällskapet

2018 arkiv

Dagar om Lagar 2018

SFMI i samarbete med Västra Götalandsregionens eHälsoenhet, Vårdens digitalisering, Koncernkontoret Hälso- och Sjukvård organiserar den 22:a upplagan av konferensen Dagar om Lagar (DoL) inom Vård och Omsorg.

8-9 november 2018 på Västra Götalandsregionens nya utbildningscampus, om/nybyggda VGR Campus, Nya Varvet, Göteborg.

Anmäl dig här: https://dinkurs.se/DoL2018

Om Dagar om Lagar 2018
Ända sedan EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG som ledde till att vi fick PUL och fram till dags datum har denna konferens speglat det som skett/sker inom område informationssäkerhet och informationsskydd. Under dessa år har ett antal nya lagar tillkommit, förslag tagits fram till ett moderniserat regelverk, t ex en hälso- och sjukvårdsdatalag.

Konferensen behandlar juridik, IT samt arkiv- och forskningsfrågor inom vården och har arrangerats årligen. Fram till 2012 samarbetade Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet om anordnandet, 2013 höll Regionarkivet och Regionkansliet i arrangemanget. Sedan 2014 är Svensk Förening för Medicinsk Informatik SFMI, arrangör i samarbete med eHälsoenheten vid Västra Götalandsregionen (VGR), Vårdens Digitalisering och Koncernkontoret Hälso- och Sjukvård. De bästa av föreläsare inom respektive områden anlitas. Antalet deltagare har varierat mellan 100-160 personer.

I år kommer vi bland annat att diskutera följande: 

 • PUL ersätts nu av GDPR och vi måste gemensamt förstå hur vi skall hantera detta för att kunna möta kraven från medborgarna och behålla deras förtroende. 
 • Äntligen är läkemedelslistan på gång – blir det problematiskt? 
 • Stora system upphandlas – men forskningen ifrågasätter om Sjukvårdens informationssystem är tillräckliga? 
 • Swelife/ Sweper projektet kommer att presentera sin vägledning avseende juridiska problem upptäckta i de senaste rapporterna kring juridiken och hälso – och sjukvården.

Här hittar du mer information om programmet för de två dagarna och inbjudna talare

Vi har inom vården kommit olika långt i våra analyser och förberedelser inför ikraftträdandet av GDPR. I vissa delar upplevs förändringarna som dramatiska – exempelvis risken för skadestånd och viten – i andra delar upplevs i sak ingen större förändring – men ett ökat krav på att vårdens tekniska system ska uppfylla lagens krav på tillgänglighet, spårbarhet, säkerhet och sekretess är tydlig. Välkomna till en spännande konferens.

Du anmäler dig på följande länk:  https://dinkurs.se/DoL2018

Rapport från SFMIs webbinarium 20180208

SFMI anordnade torsdagen den 8 februari ett webbinarium med prof. Martin Dugas från universitetet i Münster, Tyskland, som pratade om Medical Data Models, ett projekt att samla olika informations- och/eller datamodeller i en gemensam, sökbar databas. Projektet söker svenska samarbetsparter. Kontakta gärna Martin Dugas om du har modeller, det är relativt enkelt att bidra med egna modeller.

Presentationen finns här.

Här kan man registrera sig för att kunna lägga upp modeller: https://medical-data-models.org/access#register

Här finns några länkar med mer information om projektet:

https://medical-data-models.org/?lang=en

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26868052

https://www.uni-muenster.de/AlleInformatiken/professoren/dugas.shtml

 

Nyheter

i-HD annual conference

I år hålls i-HDs årliga konferens i Göteborg, 19-20 november. Så här beskrivs konferensen på den egna hemsidan:

The conference will showcase how routinely collected health data (Real World Data) can be used to derive important knowledge insights, possibly uniquely from large scale data, and how these insights can and should impact on decision making and healthcare strategy.

There will be sessions on:

- How is routinely collected health data (Real World Data - RWD) already being used to derive important knowledge insights, possibly uniquely from these data?
- How should Real World Data insights impact on decision making and healthcare strategy?
 • Pragmatic clinical trials - their role, methods and tools, results and impacts
 • International observational health data networks – communities and projects
 • Learning health systems – the global landscape
 • Hospital-led and patient-led initiatives to use health data to improve outcomes
 • A debate on the acceptability conditions for real world evidence - to inform regulatory decision making

Monday 19th morning pre-conference sessions:

 • An in-depth tutorial on the GDPR implications for reusing health data
 • A workshop for health data custodians about the IMI EHDEN federated data network

Conference fee 300€ (50% reduction for i~HD members) for both days including the conference dinner, tutorial and access to the mini-exhibition.

The conference programme can be consulted here or registration for the conference can be made here.

 

Proceedings från MedInfo 2017 online

Proceedings från Medinfo 2017 finns nu tillgängliga online: https://www.iospress.nl/book/medinfo-2017-precision-healthcare-through-informatics/ 

MedInfo 2017: Precision Healthcare through Informatics är tillgänglig som en open access eBook. Artiklarna som publicerats är också indexerade i PubMed. 

Reseberättelse från STC2017

Läs Isabella Scandurras reseberättelse från EFMIs Special Topic Conference 2017, Tel Aviv, Israel här
Isabella Scandurra, Forskarassistent vid Handelshögskolan vid Örebro universitet har mottagit SFMIs resestipendium.

Artikeln som presenterades hittar ni här. SFMI kommer också att ordna ett webbinar där författarna presenterar artikeln, vi återkommer med mer information om detta längre fram! 

Anmäl dig till MIE2018 nu!

Över 500 bidrag har skickats in till MIE2018 och genomgår just nu vetenskaplig granskning. Vi vågar lova att det kommer att bli ett fantastiskt program! Som medlem i SFMI kan du anmäla dig till MIE2018 till ett rabatterat pris. Som registrerad på MIE2018 har du dessutom tillgång till hela Vitalis program. Så tveka inte - anmäl dig idag!

https://mie2018.org/

Socialstyrelsen söker läkare för arbete med Ordinationsorsak

Socialstyrelsen söker nu läkare, helst med specialistkompetens, som kan hålla informationen för kodsystemet Nationell källa för ordinationsorsak uppdaterad och kvalitetssäkrad på löpande basis. Arbetet innebär också att ge användarstöd till hälso- och sjukvårdsverksamheter som vill implementera kodsystemet samt bidra i den strategiska utvecklingen av kodsystemet.