Svenska läkaresällskapet

Helena DReber 8089

Helena Dreber, Allmänläkare

Jag lämnar Eugeniahemmet med bilder av floder och taggtråd i huvudet. Jag har alltid tänkt att "allmänmedicin, det är ju narrativ medicin, eller kanske tvärtom". Vad vore mina patientmöten om jag inte tog till mig av, och tog tillvara på patienternas berättelser? Någonstans under Rita Charons alla liknelser blir det extra tydligt att det är just så, men också att narrativ medicin är så mycket mer än att tolka berättelser.

Vi har gång på gång sedan termin ett hört att "anamnesen är det viktigaste diagnostiska verktyget". I ett myller av labbprover, röntgenundersökningar och "inte-missa-något"-ångest har anamnesen fått kämpa för att behålla sin förstaplats. Här, tio år efter min läkarexamen, får anamnesen sin upprättelse med råge.

Jag går hem från Eugeniahemmet stärkt i att jag gör rätt när diabeteskontrollen drar över på tiden för att både jag och patienten börjar närma oss vad som verkligen är orsaken bakom de urspårade sockervärdena. Jag blir lika stärkt i att jag gör rätt när jag låter rädslor och osäkerhet komma fram i patientberättelserna. Framförallt blir jag oerhört stärkt i att inte förstöra patientens berättelse genom att fråga kring ovidkommande saker bara för att tillfredsställa en algoritm eller kvalitetsindikator.

Konferensen kunde knappast ha kommit lägligare - patientmötet är på allas läppar och gång på gång lyfts mötet fram som det primära värdet i vården. Det ska därför bli extra spännande att följa bildandet av Svensk Förening för Narrativ Medicin. Inspirationen har inte låtit vänta sig - Väl hemma hittade jag snart en sedan länge undanstoppad bok som jag hoppas kan hjälpa mig förstå det där knepiga patientsamtalet jag hade härom veckan.

Fortsatt god jul och gott nytt år!

Helena Dreber

Nyheter

Proceedings från MedInfo 2017 online

Proceedings från Medinfo 2017 finns nu tillgängliga online: https://www.iospress.nl/book/medinfo-2017-precision-healthcare-through-informatics/ 

MedInfo 2017: Precision Healthcare through Informatics är tillgänglig som en open access eBook. Artiklarna som publicerats är också indexerade i PubMed. 

Reseberättelse från STC2017

Läs Isabella Scandurras reseberättelse från EFMIs Special Topic Conference 2017, Tel Aviv, Israel här
Isabella Scandurra, Forskarassistent vid Handelshögskolan vid Örebro universitet har mottagit SFMIs resestipendium.

Artikeln som presenterades hittar ni här. SFMI kommer också att ordna ett webbinar där författarna presenterar artikeln, vi återkommer med mer information om detta längre fram! 

Anmäl dig till MIE2018 nu!

Över 500 bidrag har skickats in till MIE2018 och genomgår just nu vetenskaplig granskning. Vi vågar lova att det kommer att bli ett fantastiskt program! Som medlem i SFMI kan du anmäla dig till MIE2018 till ett rabatterat pris. Som registrerad på MIE2018 har du dessutom tillgång till hela Vitalis program. Så tveka inte - anmäl dig idag!

https://mie2018.org/

Socialstyrelsen söker läkare för arbete med Ordinationsorsak

Socialstyrelsen söker nu läkare, helst med specialistkompetens, som kan hålla informationen för kodsystemet Nationell källa för ordinationsorsak uppdaterad och kvalitetssäkrad på löpande basis. Arbetet innebär också att ge användarstöd till hälso- och sjukvårdsverksamheter som vill implementera kodsystemet samt bidra i den strategiska utvecklingen av kodsystemet.

Sabine Koch ny ordförande i IMIA

SFMI gratulerar professor Sabine Koch, tidigare ordförande i SFMI, till att nu ha blivit vald till nästa ordförande i IMIA, International Medical Informatics Association. IMIA har en viktig roll internationellt i tillämpning av ny teknik och informatik inom hälso- och sjukvården och i klinisk forskning. Vi är övertygade om att Sabine Koch kommer att göra ett strålande jobb som nästa IMIA ordförande.