Svenska läkaresällskapet

 

IMG 4020

Så kan narrativ medicin utveckla vården! var temat för konferensen på Eugeniahemmet, Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, den 24 november 2016. I panelen deltog från vänster: Eva Helmersson, levnadskonsult med patienterfarenhet, Christer Petersson, allmänläkare, Astrid Seeberger, professor, Valdemar Erling, läkare, Rita Charon, professor och Katarina Bernhardsson, litteraturvetare. Samtalet leddes av professor Ola Sigurdsson.

Konferensen inleddes av Lars Midbøe, handläggare på Sveriges Kommuner och Landsting och styrelseledamot i SFMI, som tillsammans med Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation och Språkkommitté, samt magisterprogrammet i Medical Informatics vid Karolinska Institutet, var arrangörer. Efter att ha välkomnat de drygt 110 deltagarna "till en dag om berättelser i ett hus fyllt av berättelser" beskrev han konferensens upplägg och syfte, bl a med Tomas Tranströmers dikt "Gläntan". Dagens huvudtalare, professor Rita Charon, läkare, litteraturvetare och föreståndare för Program in Narrative Medicine vid Columbia University i New York City, hälsades varmt välkommen. Här hittar du Lars Midbøes bilder!

I sin timslånga föreläsning talade Rita Charon om hälsans landskap och de gränser och uppdelningar som präglar hälso- och sjukvården både i USA och resten av världen. Med konstbilder, fotografier och exempel från sin kliniska praktik förklarade hon hur narrativ kunskap och empati kan öppna dessa gränser och skapa det förtroendefulla partnerskap som behövs för verklig läkning. Hon beskrev de tre "rörelser" som är så centrala i narrativ medicin: Attention, Representation och Affiliation. Hon berättade också om betydelsen av hennes eget efternamn - Charon (Karon) var den dystre färjekarlen som förde de döda över floden Styx till dödsriket Hades i den grekiska mytologin - och hur det skrämt henne som ung läkare, men också hjälpt henne att förstå sin roll som läkare, att kunna följa med sina patienter ända fram till deras död.

Här hittar du Rita Charons bildspel!

En film med Rita Charons föreläsning och det efterföljande panelsamtalet kommer inom kort att vara tillgänglig via denna webbsida.

Dagens Medicin har publicerat en intervju med Rita Charon, som gjordes i samband med konferensen 24/11. Rita Charon medverkade också vid Svensk Förening för Allmänmedicins (SFAM) kvalitetetsdag - här hittar du hennes presentatation därifrån!

Övriga presentationer från konferensen kommer successivt att publiceras här:

Berättelsen, vetenskapen och praktiken. Christer Petersson

Patientsäkerhet - berättelsens betydelse. Hans Rutberg

Designing eHealth learning from patient stories. Maria Hägglund

Narrativet i vårddokumentationen - Vad vill patienter och vårdare dokumentera? Rose-Mharie Åhlfeldt

Nyheter

Proceedings från MedInfo 2017 online

Proceedings från Medinfo 2017 finns nu tillgängliga online: https://www.iospress.nl/book/medinfo-2017-precision-healthcare-through-informatics/ 

MedInfo 2017: Precision Healthcare through Informatics är tillgänglig som en open access eBook. Artiklarna som publicerats är också indexerade i PubMed. 

Reseberättelse från STC2017

Läs Isabella Scandurras reseberättelse från EFMIs Special Topic Conference 2017, Tel Aviv, Israel här
Isabella Scandurra, Forskarassistent vid Handelshögskolan vid Örebro universitet har mottagit SFMIs resestipendium.

Artikeln som presenterades hittar ni här. SFMI kommer också att ordna ett webbinar där författarna presenterar artikeln, vi återkommer med mer information om detta längre fram! 

Anmäl dig till MIE2018 nu!

Över 500 bidrag har skickats in till MIE2018 och genomgår just nu vetenskaplig granskning. Vi vågar lova att det kommer att bli ett fantastiskt program! Som medlem i SFMI kan du anmäla dig till MIE2018 till ett rabatterat pris. Som registrerad på MIE2018 har du dessutom tillgång till hela Vitalis program. Så tveka inte - anmäl dig idag!

https://mie2018.org/

Socialstyrelsen söker läkare för arbete med Ordinationsorsak

Socialstyrelsen söker nu läkare, helst med specialistkompetens, som kan hålla informationen för kodsystemet Nationell källa för ordinationsorsak uppdaterad och kvalitetssäkrad på löpande basis. Arbetet innebär också att ge användarstöd till hälso- och sjukvårdsverksamheter som vill implementera kodsystemet samt bidra i den strategiska utvecklingen av kodsystemet.

Sabine Koch ny ordförande i IMIA

SFMI gratulerar professor Sabine Koch, tidigare ordförande i SFMI, till att nu ha blivit vald till nästa ordförande i IMIA, International Medical Informatics Association. IMIA har en viktig roll internationellt i tillämpning av ny teknik och informatik inom hälso- och sjukvården och i klinisk forskning. Vi är övertygade om att Sabine Koch kommer att göra ett strålande jobb som nästa IMIA ordförande.