Svenska läkaresällskapet

För 20:e året i rad arrangerades SFMI:s Dagar om Lagar. 160 deltagare från hela landet förkovrades och inspirerades av 13 toppföreläsare under seminariedagarna 3-4/11 på Hotell Radisson Blue i Göteborg. Även vid de välsmakande luncherna och runt torsdagskvällens middagsbord, fördes intressanta och viktiga samtal. Nya betydelsefulla kontakter knöts, i ett förändringsarbete behöver vi varandra. Antalet deltagare ökar för varje år, vilket synliggör att Dagar om Lagar är en arena som är behövlig – nu mer än någonsin.

Föreläsarna från bl.a. ÅF (Ångpanneföreningen), DI (Datainspektionen), IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) gav kunskapsinformation i ämnen som; Cybersäkerhet och ”The dark side”, Aktuella rättsfrågor och lagstiftningsarbete, Lagar och terminologi i patientsäkerhetsarbete och DI:s syn på aktuella lagförslag.

Nya lagar tillkommer och förslag finns på moderniserat regelverk, ex. vis en hälso- och sjukvårdsdatalag. Fler möjligheter öppnar sig men också fler risker uppstår, vilka ständigt måste kalkyleras, läras och lösas i den snabbt föränderliga IT-världen. Teoretiskt och praktiskt arbete genomsyras av ny digital terminologi, vilket ställer nya krav på oss som handhavare av IT. För att kunna utföra arbetet korrekt och möta medborgarnas rättigheter och krav på förtroende, behöver vi gemensamt förstå konsekvenserna av förändringarna, både i teori och i praktik, in i den minsta detalj som styrs av IT.

SFMI förbereder och fortbildar för framtiden och anlitar de mest kunniga föreläsarna inom respektive kunskapsområde. Vi ser fram emot att välkomna ännu fler deltagare till Dagar om Lagar 2017.

För Programkommittén
Lars Lindsköld
sekr. SFMI

Här hittar du presentationerna från Dagar om Lagar 2016

Nyheter

Proceedings från MedInfo 2017 online

Proceedings från Medinfo 2017 finns nu tillgängliga online: https://www.iospress.nl/book/medinfo-2017-precision-healthcare-through-informatics/ 

MedInfo 2017: Precision Healthcare through Informatics är tillgänglig som en open access eBook. Artiklarna som publicerats är också indexerade i PubMed. 

Reseberättelse från STC2017

Läs Isabella Scandurras reseberättelse från EFMIs Special Topic Conference 2017, Tel Aviv, Israel här
Isabella Scandurra, Forskarassistent vid Handelshögskolan vid Örebro universitet har mottagit SFMIs resestipendium.

Artikeln som presenterades hittar ni här. SFMI kommer också att ordna ett webbinar där författarna presenterar artikeln, vi återkommer med mer information om detta längre fram! 

Anmäl dig till MIE2018 nu!

Över 500 bidrag har skickats in till MIE2018 och genomgår just nu vetenskaplig granskning. Vi vågar lova att det kommer att bli ett fantastiskt program! Som medlem i SFMI kan du anmäla dig till MIE2018 till ett rabatterat pris. Som registrerad på MIE2018 har du dessutom tillgång till hela Vitalis program. Så tveka inte - anmäl dig idag!

https://mie2018.org/

Socialstyrelsen söker läkare för arbete med Ordinationsorsak

Socialstyrelsen söker nu läkare, helst med specialistkompetens, som kan hålla informationen för kodsystemet Nationell källa för ordinationsorsak uppdaterad och kvalitetssäkrad på löpande basis. Arbetet innebär också att ge användarstöd till hälso- och sjukvårdsverksamheter som vill implementera kodsystemet samt bidra i den strategiska utvecklingen av kodsystemet.

Sabine Koch ny ordförande i IMIA

SFMI gratulerar professor Sabine Koch, tidigare ordförande i SFMI, till att nu ha blivit vald till nästa ordförande i IMIA, International Medical Informatics Association. IMIA har en viktig roll internationellt i tillämpning av ny teknik och informatik inom hälso- och sjukvården och i klinisk forskning. Vi är övertygade om att Sabine Koch kommer att göra ett strålande jobb som nästa IMIA ordförande.