Svenska läkaresällskapet

Den årliga nationella termkonferensen anordnas i år i Göteborg av SFMI och Västra Götalandsregionen.

Lokal: Läppstiftet konferens, Lilla Bommen.

Stefan Schulz, professor i medicinsk informatik vid universitetet i Graz,
inleder med ett föredrag om strukturerad terminologi och klassifikationer.

Övriga medverkande kommer från Centrum för Hälsoinformatik vid Karolinska Institutet, Högskolan i Skövde, Linköpings universitet, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Socialstyrelsen, Svenska Läkaresällskapets språkkommitté, Sveriges kommuner och landsting och Terminologicentrum TNC.

Sessionerna kommer att behandla:
• Klassifikationer och deras terminologi
• Snomed CT
• Patientens tillgång till journalen
• Tillämpningen av terminologisk metod i medicinsk språkvård
• Datorstyrd språkhantering i medicinsk dokumentation

Postrar är välkomna och anmäls på termkonferensens hemsida.
Pris för hela konferensen: 3400 kronor.
Se hemsidan www.termkonferens.se för hela programmet, alla prisuppgifter och anmälan!
Varmt välkomna!

Nyheter

Proceedings från MedInfo 2017 online

Proceedings från Medinfo 2017 finns nu tillgängliga online: https://www.iospress.nl/book/medinfo-2017-precision-healthcare-through-informatics/ 

MedInfo 2017: Precision Healthcare through Informatics är tillgänglig som en open access eBook. Artiklarna som publicerats är också indexerade i PubMed. 

Reseberättelse från STC2017

Läs Isabella Scandurras reseberättelse från EFMIs Special Topic Conference 2017, Tel Aviv, Israel här
Isabella Scandurra, Forskarassistent vid Handelshögskolan vid Örebro universitet har mottagit SFMIs resestipendium.

Artikeln som presenterades hittar ni här. SFMI kommer också att ordna ett webbinar där författarna presenterar artikeln, vi återkommer med mer information om detta längre fram! 

Anmäl dig till MIE2018 nu!

Över 500 bidrag har skickats in till MIE2018 och genomgår just nu vetenskaplig granskning. Vi vågar lova att det kommer att bli ett fantastiskt program! Som medlem i SFMI kan du anmäla dig till MIE2018 till ett rabatterat pris. Som registrerad på MIE2018 har du dessutom tillgång till hela Vitalis program. Så tveka inte - anmäl dig idag!

https://mie2018.org/

Socialstyrelsen söker läkare för arbete med Ordinationsorsak

Socialstyrelsen söker nu läkare, helst med specialistkompetens, som kan hålla informationen för kodsystemet Nationell källa för ordinationsorsak uppdaterad och kvalitetssäkrad på löpande basis. Arbetet innebär också att ge användarstöd till hälso- och sjukvårdsverksamheter som vill implementera kodsystemet samt bidra i den strategiska utvecklingen av kodsystemet.

Sabine Koch ny ordförande i IMIA

SFMI gratulerar professor Sabine Koch, tidigare ordförande i SFMI, till att nu ha blivit vald till nästa ordförande i IMIA, International Medical Informatics Association. IMIA har en viktig roll internationellt i tillämpning av ny teknik och informatik inom hälso- och sjukvården och i klinisk forskning. Vi är övertygade om att Sabine Koch kommer att göra ett strålande jobb som nästa IMIA ordförande.