Svenska läkaresällskapet

Termkonferens 2011

Välkommen till 2011 års termkonferens för vård och omsorg 3-4 oktober!

Programmet finns nu att hämta.

Temat i år är "Goda ord för god vård och omsorg". Vi fokuserar på hur arbetet med terminologi och informationsstrukturer kan höja kvaliteten i vård och omsorg:

¤ de nationella resurserna från Socialstyrelsen m.fl. och hur dessa kan tillämpas
¤ goda erfarenheter av strukturerad information från både landsting och kommuner
¤ informationens betydelse för ledning, styrning och uppföljning
¤ samverkan, kommunperspektivet
¤ individens berättelse – om att all information varken kan eller bör struktureras

Det blir också gruppdiskussioner om terminologi, informatik och kvalitet. Konferensen avslutas med lunch dag 2.

Hela konferensen, inklusive alla måltider, äger rum i Läkaresällskapets vackra lokaler på Klara östra kyrkogata i Stockholm.

Anmäl dig idag! OBS! sista anmälningsdag 26 september

Vi som arrangerar konferensen i år är: SFMI, Socialstyrelsen, Terminologicentrum TNC, Linnéuniversitetet, Stockholms läns landsting, CeHis, Landstinget i Kalmar län, HIC (KI), Örebro läns landsting och Svenska Läkaresällskapets kommitté för medicinsk språkvård.

 

Nyheter

Lära sig utveckla Clinical Decision Support apps?

Är du intresserad av att lära dig utveckla Clinical Decision Support Apps? I så fall kanske den kurs som openEHR och Cambio arrangerar under 14 veckor i sommar - "CDS Summer App Challenge 2017" - där de bjuder in studenter att delta, är något för dig? Intresserad? Läs mer här!

 

Resestipendium 2017

Läs Rebecka Janols Reseberättelse från Informatics for Health 2017, Manchester, England här
Rebecka Janols, PhD vid Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering Umeå Universitet har mottagit SFMIs resestipendium.

Berättelser i fokus på Vitalis-seminarium

Berättelsen stod i centrum då seminariet Narrativ Medicin och eHälsa hölls under förmiddagen 27 april på Vitalis 2017. Ett 30-deltagare hade samlats för att lyssna, resonera och reflektera över berättelsens betydelse i vårdmötet, i vårddokumentationen och i utveckling och implementerina av it-system.

MIE 2018 i Sverige!

Nästa års europeiska konferens i medicinsk informatik - MIE 2018 - kommer att arrangeras i Göteborg 24-26 april. Detta offentliggjordes på på MIE 2017 i Manchester, England, förra veckan. SFMI kommer att vara Local Organization Committee (LOC).

Tema för MIE 2018 är Building Continents of Knowledge in Oceans of Data: the Future of Co-Created eHealth.

Mera information finns på MIE 2018.

Scandinavian Conference on Health Informatics in Kristiansand

Det drar ihop sig till sommarens skandinaviska konferens i Hälso-informatik, i Kristiansand på norska sydkusten 29-30 augusti!

We invite you to submit your research to the Scandinavian Conference on Health Informatics in Kristiansand, Norway, 29-30 August 2017. The goal of the conference is to stimulate scientific research, discussion and ideas about health informatics with special focus on topics relevant for the Scandinavian countries.  The target audience of the conference is people whose research, practical experience and interests are addressed or come from the health informatics in a wide sense, including development, implementation, evaluation, or teaching of information technology and/or management in the health sector.