Svenska läkaresällskapet

Nätverket för Utvärdering

Det ställs stora förväntningar på informations- och kommunikationsteknologi  att bidra till att förbättra och effektivisera vården men det är fortfarande svårt att bedöma om önskvärda effekter uppnås, vad som är nyttan för organisationen och vilka effekter IT ger när det gäller vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Vi behöver mer kunskap kring både befintliga utvärderingsmetoder samt deras praktiska tillämpning inom vården!

Inom SFMIs ”moderorganisationer” EFMI och IMIA finns det sedan länge arbetsgrupper som arbetar med utvärderingsfrågor. SFMI har bildat en spegelgrupp till dessa arbetsgrupper och samlade ca. 20 intresserade medlemmar till en workshop i december 2011 som startskott för arbetsgruppen.

Målet med arbetsgruppen är sprida kunskap om utvärderingsmetoder, visa vilka verktyg som finns och informera om praktiska tillämpningar men även att interagera med likande grupper i Skandinavien, Europa och internationellt för att följa upp områdets utveckling, sprida svensk kunskap inom området och återkoppla kunskap från internationella möten till SFMIs medlemmar.

SFMI stöder arbetsgruppen i organisationen av arbetsgruppsträffar och/eller workshops, med att tillhandahålla webbutrymme samt hjälper till med informationsspridning och publicering av kunskapsöversikter.

Är du SFMI medlem och intresserad att medverka i arbetsgruppen?

Kontakta gärna arbetsgruppens ledare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Linköpings universitet och Jönköping International Business School

 

Material Workshop December 2011

Sabine Kochs inledning till workshopen

Viviann Vimarlund workshop December 2011

Program

Resultat från gruppdiskussionerna

Nyttorealisering Anna Pegelow, e-delegationen

 

Nyheter

Socialstyrelsen söker Snomed CT-medarbetare

Vill du bidra i arbetet för att stödja utvecklingen av strukturerad vårddokumentation i Sverige? Socialstyrelsen söker en person som kommer att arbeta specifikt med Snomed CT, som är ett internationellt, medicinskt begreppssystem som är översatt till svenska. Arbetet innebär att driva utvecklingen av den svenska versionen av Snomed CT genom ändringshantering, kvalitetssäkring och användarstöd. Det innebär också hög grad av samverkan med andra aktörer inom informatik- och terminologiområdet.

Socialstyrelsen söker läkare för arbete med Ordinationsorsak

Socialstyrelsen söker nu läkare, helst med specialistkompetens, som kan hålla informationen för kodsystemet Nationell källa för ordinationsorsak uppdaterad och kvalitetssäkrad på löpande basis. Arbetet innebär också att ge användarstöd till hälso- och sjukvårdsverksamheter som vill implementera kodsystemet samt bidra i den strategiska utvecklingen av kodsystemet.

Sabine Koch ny ordförande i IMIA

SFMI gratulerar professor Sabine Koch, tidigare ordförande i SFMI, till att nu ha blivit vald till nästa ordförande i IMIA, International Medical Informatics Association. IMIA har en viktig roll internationellt i tillämpning av ny teknik och informatik inom hälso- och sjukvården och i klinisk forskning. Vi är övertygade om att Sabine Koch kommer att göra ett strålande jobb som nästa IMIA ordförande.

Ny MI-professur i Lübeck

SFMI har blivit tipsade om en nyinrättad professur:

University of Lübeck recently announced a newly created W3 professorship for Medical Informatics. You will find the tender enclosed.

International scientists with focus on medical data science or related broad research areas are welcome to apply (Deadline: 4th of October). However good knowledge of German language is necessary; at least as lectures in the BA/MA courses of Medical Informatics in Lübeck are given in German. That is the reason why the tender is written in German only.

Tender/anbud

Jobba med bioinformatik i Schweiz?

SFMI har fått tips om två heltidstjänster inom bioinformatik i Schweiz. Det är SIB, Swiss Institute of Bioinformatics som söker två heltider med placering i Basel, med tillträde så snart som möjligt. Läs mer i bifogade pdf-filer!

Health Research Data Coordinator

Bioinformatics Workflow Developer

SFMI har begränsade möjligheter att förmedla den här typen av information, men om det är av stort intresse för våra medlemmar och besökare på vår webbsajt kan vi eventuellt göra detta mera systematiskt! Ge gärna återkoppling till oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.!