Svenska läkaresällskapet

Arbetsgrupper

Nätverket för Utvärdering

Det ställs stora förväntningar på informations- och kommunikationsteknologi  att bidra till att förbättra och effektivisera vården men det är fortfarande svårt att bedöma om önskvärda effekter uppnås, vad som är nyttan för organisationen och vilka effekter IT ger när det gäller vårdkvalitet och patientsäkerhet.

Vi behöver mer kunskap kring både befintliga utvärderingsmetoder samt deras praktiska tillämpning inom vården!

Inom SFMIs ”moderorganisationer” EFMI och IMIA finns det sedan länge arbetsgrupper som arbetar med utvärderingsfrågor. SFMI har bildat en spegelgrupp till dessa arbetsgrupper och samlade ca. 20 intresserade medlemmar till en workshop i december 2011 som startskott för arbetsgruppen.

Målet med arbetsgruppen är sprida kunskap om utvärderingsmetoder, visa vilka verktyg som finns och informera om praktiska tillämpningar men även att interagera med likande grupper i Skandinavien, Europa och internationellt för att följa upp områdets utveckling, sprida svensk kunskap inom området och återkoppla kunskap från internationella möten till SFMIs medlemmar.

SFMI stöder arbetsgruppen i organisationen av arbetsgruppsträffar och/eller workshops, med att tillhandahålla webbutrymme samt hjälper till med informationsspridning och publicering av kunskapsöversikter.

Är du SFMI medlem och intresserad att medverka i arbetsgruppen?

Kontakta gärna arbetsgruppens ledare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den., Linköpings universitet och Jönköping International Business School

 

Material Workshop December 2011

Sabine Kochs inledning till workshopen

Viviann Vimarlund workshop December 2011

Program

Resultat från gruppdiskussionerna

Nyttorealisering Anna Pegelow, e-delegationen

 

Nyheter

Jobba med bioinformatik i Schweiz?

SFMI har fått tips om två heltidstjänster inom bioinformatik i Schweiz. Det är SIB, Swiss Institute of Bioinformatics som söker två heltider med placering i Basel, med tillträde så snart som möjligt. Läs mer i bifogade pdf-filer!

Health Research Data Coordinator

Bioinformatics Workflow Developer

SFMI har begränsade möjligheter att förmedla den här typen av information, men om det är av stort intresse för våra medlemmar och besökare på vår webbsajt kan vi eventuellt göra detta mera systematiskt! Ge gärna återkoppling till oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.!

Lära sig utveckla Clinical Decision Support apps?

Är du intresserad av att lära dig utveckla Clinical Decision Support Apps? I så fall kanske den kurs som openEHR och Cambio arrangerar under 14 veckor i sommar - "CDS Summer App Challenge 2017" - där de bjuder in studenter att delta, är något för dig? Intresserad? Läs mer här!

 

Resestipendium 2017

Läs Rebecka Janols Reseberättelse från Informatics for Health 2017, Manchester, England här
Rebecka Janols, PhD vid Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering Umeå Universitet har mottagit SFMIs resestipendium.

Berättelser i fokus på Vitalis-seminarium

Berättelsen stod i centrum då seminariet Narrativ Medicin och eHälsa hölls under förmiddagen 27 april på Vitalis 2017. Ett 30-deltagare hade samlats för att lyssna, resonera och reflektera över berättelsens betydelse i vårdmötet, i vårddokumentationen och i utveckling och implementerina av it-system.

MIE 2018 i Sverige!

Nästa års europeiska konferens i medicinsk informatik - MIE 2018 - kommer att arrangeras i Göteborg 24-26 april. Detta offentliggjordes på på MIE 2017 i Manchester, England, förra veckan. SFMI kommer att vara Local Organization Committee (LOC).

Tema för MIE 2018 är Building Continents of Knowledge in Oceans of Data: the Future of Co-Created eHealth.

Mera information finns på MIE 2018.