Svenska läkaresällskapet

SFMI

Bli medlem

Var med och påverka framtiden inom vård, omsorg och forskning genom medicinsk informatik.

Bli medlem!

Om Dagar om lagar

Konferensen Dagar om lagar, som behandlar juridik och IT samt arkiv- och forskningsfrågor inom vården, har arrangerats årligen sedan 1996. Fram till 2012 var det ett arrangemang i samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet. År 2013 var Regionarkivet och Regionkansliet anordnare. Från 2014 har konferensen övertagits av SFMI (Svensk förening för medicinsk informatik) i samarbete med eHälsoenheten vid Västra Götalandsregionens, Vårdens digitalisering, Koncernkontoret Hälso- och sjukvård.

DAGAR OM LAGAR – I år på det fina om/nybyggda VGR Campus, Nya Varvet, vackert beläget utefter Götaälvstranden, på Fredrik Bloms väg 25, 426 71 Västra Frölunda
Ett EU-direktiv 1996 ledde till att vi fick PUL. Detta ledde i sin tur till att konferensen ”Dagar om Lagar inom Hälso- och sjukvården” (DoL) startades för att bland annat diskutera vad detta innebar för sjukvården. Under dessa 21 år har ett antal nya lagar tillkommit, t ex PDL och på senare år har förslag tagits fram till ett moderniserat regelverk, t ex en hälso- och sjukvårdsdatalag mm.
GDPR kommer att förändra reglerna för PUL och vi måste gemensamt förstå hur vi skall hantera detta för att möta kraven och samtidigt behålla medborgarnas förtroende.
Dessutom kommer aktuella frågor inom IT, Juridik och arkivering inom vård och omsorg att belysas.
Konferenskommitté:
Magnus Fogelberg, Medicinsk rådgivare, Vårdens digitalisering
Lena Jönsson, Jurist, Landstinget Dalarna
Lars Lindsköld, Regional utvecklare vid Västra Götalandsregionens eHälsoenhet, adjungerad lektor IT Universitetet, GU. Sekreterare SFMI. Chair LOC MIE2018
Valter Lindström, Säkerhetschef, Utförarstyrning och samordning i Västra Götalandsregionen
Ragnar Nordberg, fd IT-chef vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset , Ledamot SFMI
Johanna Rydbäck, Jurist, inspektör vid IVO
Anders Thurin, Läkare. SU Östra sjukhuset, ledamot i styrelsen för Svenska läkarförbundet.

Föredragshållare:
Agata Cierzniak – Region Örebro län
Manolis Nymark - jurist med inriktning på eHälsa, integritetsfrågor och IT
Magnus Bergström - Datainspektionen
Johanna Rydbäck - Inspektionen för Vård och Omsorg
Fredrik Linden - eHälso-konsult
Lena Jönsson - jurist, Landstinget Dalarna

Program
2 november 2017 (torsdag)
09:00 – 09:50 Registrering och lätt morgonbuffé
09:50 – 10:00 Konferensen öppnas Lars Lindsköld
10:00 – 10:30 Inledningstalare Meddelas senare
10:30 – 11:15 Sociala medier, utifrån GDPR , vårdens och patientens perspektiv. Vad kan kontohavaren styra/korrigera, samt rätten att bli glömd ur vårdens och patienternas synvinkel. Agata Cierzniak Örebro
11:15 – 12:00 Vad sker på upphandlingsfronten i Sverige avseende journalsystem? Föreläsare kommer
12:00 – 13:00 Lunch
13:00 – 13:45 Normering och hjälp för upphandling avseende säkerhetsaspekter,(Hur löser vi ”Circle of trust” ) ? Föreläsare kommer
13:45 – 14:30 Personuppgiftsansvaret och GDPR. Manolis Nymark

14:30 – 15:00 Kaffe

15:00 – 15:45 Aktuella rättsfrågor och lagstiftningsarbetet inkl. GDPR. Manolis Nymark
15:45 – 16:30 Datainspektionens syn på GDPR och lagstiftningen. Magnus Bergström DI
16:30 – 17:15 Tillsynseffekter med anledning av ny lagstiftning Johanna Rydbäck IVO

18:15 – 19:00 Samling till middag – Baren i restaurant Reveljen
19:00 - Gemensam middag i restaurant Reveljen – Eventuellt med underhållning

3 november 2017 (fredag)
08:00 – 08:55 Kaffe och smörgås för dom som inte övernattar på VGR Campus
09:00 – 09:45 Hälsa för mig – uppfattningar / missuppfattningar / författningar. Föreläsare kommer
09:45 – 10:30 Prenumerationstjänst för patienten – uppladdning/ nedladdning ett hot eller verklighet? (Hälsa för mig ? ) Föreläsare kommer

10:30 – 11:00 Kaffe med Gustav Adolfsbakelse
11:00 – 11:45 Informationsbehandling i system som inte bara är nationella – utom också är beroende av personuppgifts-behandling i andra länder (GDPR) ? – ett användarperspektiv! Fredrik Linden

11:45 – 12:30 Elektroniskt utlämnande- När kan vi lämna pappers världen!
Lena Jönsson
12:30- 12:45 Avslutning
12:40 - Lunch
Reservation för ev ändringar i programmet – se www.sfmi.se för uppdateringar av programmet.

Program i pdf

KONFERENSFAKTA

Anmälan direkt via Din kurs, här ! Anmälningsplatsen är öppen från 20 juli till 17 oktober 2017, Lägre avgift för anmälan före den 15de september 2017 med 400 kronor – ANVÄND RABATTKODEN 400SFMI. Anmälan är bindande.

Konferensen genomförs på VGR Campus, Nya Varvet, på Fredrik Bloms väg 25, 426 71 Västra Frölunda i stora föreläsningssalen 1 trappa upp.

Om anmälan görs före 15de september är deltagaravgiften densamma som tidigare år 2 950 kr för bägge dagarna ( Rabatten medräknad) . För enbart dag ett 2000 kr, för enbart dag två 1200 kr.
Vid anmälan efter 15de september är deltagaravgiften är 3250 kr för bägge dagarna. För enbart dag ett 2250 kr, för enbart dag två 1350 kr. Alla priser ex moms.

Sista datum för anmälan senast 2017-10-17

Faktura sänds till den myndighetsadress som angivits i anmälan om inget annat uppgivits. Fakturering kommer att ske när anmälan är registrerad i registreringssystemet.
Logi: För dem som inte ordnar logi på annat sätt är ett antal hotellrum, förhandsbokade på Campus Nya Varvet natten 1-2/11. För natten 2-3/11 är rum förhandsbokade. Pris för enkelrum 650 kr/natt exklusive moms (12 %) och dubbelrum 850 kr/natt exklusive moms (12 %). I priset ingår frukost. Bokningen görs på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller 031- 857021. Deltagarna bokar och betalar sina hotellrum själva. Vänligen uppge bokningskod: 204075.
Obokade rum släpps 15/9, det går alltså inte att hänvisa till förhandsbokade rum efter 15/9. De som vill ha sin hotellräkning fakturerad e-postar faktureringsunderlag till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. i god tid före ankomsten.

Upplysningar:
Ragnar Nordberg, tfn 0705 509151 eller Lars Lindsköld, tfn, 0705 406520
e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Nyheter

Jobba med bioinformatik i Schweiz?

SFMI har fått tips om två heltidstjänster inom bioinformatik i Schweiz. Det är SIB, Swiss Institute of Bioinformatics som söker två heltider med placering i Basel, med tillträde så snart som möjligt. Läs mer i bifogade pdf-filer!

Health Research Data Coordinator

Bioinformatics Workflow Developer

SFMI har begränsade möjligheter att förmedla den här typen av information, men om det är av stort intresse för våra medlemmar och besökare på vår webbsajt kan vi eventuellt göra detta mera systematiskt! Ge gärna återkoppling till oss via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.!

Lära sig utveckla Clinical Decision Support apps?

Är du intresserad av att lära dig utveckla Clinical Decision Support Apps? I så fall kanske den kurs som openEHR och Cambio arrangerar under 14 veckor i sommar - "CDS Summer App Challenge 2017" - där de bjuder in studenter att delta, är något för dig? Intresserad? Läs mer här!

 

Resestipendium 2017

Läs Rebecka Janols Reseberättelse från Informatics for Health 2017, Manchester, England här
Rebecka Janols, PhD vid Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering Umeå Universitet har mottagit SFMIs resestipendium.

Berättelser i fokus på Vitalis-seminarium

Berättelsen stod i centrum då seminariet Narrativ Medicin och eHälsa hölls under förmiddagen 27 april på Vitalis 2017. Ett 30-deltagare hade samlats för att lyssna, resonera och reflektera över berättelsens betydelse i vårdmötet, i vårddokumentationen och i utveckling och implementerina av it-system.

MIE 2018 i Sverige!

Nästa års europeiska konferens i medicinsk informatik - MIE 2018 - kommer att arrangeras i Göteborg 24-26 april. Detta offentliggjordes på på MIE 2017 i Manchester, England, förra veckan. SFMI kommer att vara Local Organization Committee (LOC).

Tema för MIE 2018 är Building Continents of Knowledge in Oceans of Data: the Future of Co-Created eHealth.

Mera information finns på MIE 2018.